Ysgol ar agor / School is open

Yn dilyn cau yr ysgol oherwydd yr eira wythnos diwethaf, mae’r ysgol ar agor o heddiw ymlaen i blant gweithwyr allweddol a disbyblion sy’n agored i niwed.

Following the closure of the school last week due to the snow, the school is open from today onwards for children of key workers and for vulnerable pupils