Ysgol ar gau – 10/03/2023 – School closed

Yn dilyn ystyriaeth o’r tywydd, diogelwch y safle a’r tebygrwydd na fydd digon o staff yn gallu cyrraedd yr ysgol, mae’r penderfyniad wedi ei wneud i gau’r ysgol heddiw, dydd Gwener, Mawrth 10fed. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi, ond mae lles a diogelwch pawb yn hollbwysig. Diolch am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth.

Following consideration of the weather, the safety of the school site and the probability that not enough staff will be able to make it to school, the decision has been made to close the school again today, Friday, March 10th. Apologies for any inconvenience that this causes, but the wellbeing and safety of everyone is all important. Thank you for your co-operation and understanding.