Ysgol Ar Gau / School Closed

Mae’r ffyrdd o amgylch Tremeirchion dipyn gwaeth heddiw. Mae staff wedi ceisio cyrraedd yr ysgol ond wedi gorfod troi’n ôl. Yn anffodus, mae’n rhaid i ni gau’r ysgol. Ymddiheuriadau mawr.

The roads around Tremeirchion are worse today. Staff have tried but failed to reach school. Unfortunately, the school will be closed today. Sorry for the inconvenience!