Ysgol Heddiw / School Today

Rydym am osod gwaith arlein i’r disgyblion heddiw. Er hyn, mae’r ysgol ar agor os ydych chi angen gofal plant. Mae’n annhebygol y bydd y gegin ar agor.

We are going to set work online today. However, the school is open if you require childcare! The kitchen is unlikely to be open.