Ysgol Pop Dydd Miwsig Cymru

Mae disgyblion CA2 wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, dysgu a chanu eu cân ar gyfer cystadleuaeth Ysgol Pop Dydd Miwsig Cymru 2022. Cafodd flwyddyn 5 a 6 hwyl yn creu’r fidio i gydfyd gyda’r gân hefyd. Croesi bysedd eu bydd yn llwyddiannus yn y gystadleuaeth!

https://www.youtube.com/watch?v=LQNkzG9VcWo

KS2 pupils have been busy writing, learning and singing their song for the Dydd Miwsig Cymru 2022 Ysgol Pop competition. Years 5 and 6 also had fun creating the video to go with the song. Fingers crossed they will be successful in the competition!