Ysgol yn Cau Dydd Gwener 20/3/2020 / School Closing Friday 20/3/2020

Annwyl rieni / gwarchodwyr,

Yn dilyn cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru bydd yr ysgol yn cau am 3:15 prynhawn Dydd Gwener, Mawrth 20fed.

Nid oes dyddiad ail agor ar hyn o bryd ond byddwn yn cadw mewn cysylltiad.

Bydd y staff yn paratoi gwaith i’r disgyblion drwy ‘Google Classroom’ ar HWB. Cyfarwyddiadau i ddilyn yfory / Dydd Gwener. Os nad oes gennych fynediad ir we fyd eang mae angen i chi gysylltu ar ysgol.

Bydd clwb ar ol ysgol yn parhau i fod yn agored tan 5:30 nos Wener.

Cofion cynnes a cadwch yn saff,

Elinor Wyn Ellis

 

Dear parents/ guardians,

Following a statement by the Welsh Government the school will be closing at 3:15 on Friday 20th of March.

We have not been given a reopening date as yet.

The staff will prepare work/activities through ‘Google Classroom’ on HWB. Instructions will follow tomorrow / Friday. If you haven’t got access to the internet, please contact the school.

The after-school club will continue on Friday evening until 5.30.

Yours sincerely and keep safe,

Elinor Wyn Ellis