tremeirchion logo o brodwaith

Croeso i Ysgol Tremeirchion

Un teulu gyda’n gilydd’

Welcome to Ysgol Tremeirchion

IMG_0736IMG_2806IMG_2779

Croeso mawr i chi i wefan Ysgol Tremeirchion. Rwyf yn gobeithio y bydd yr wybodaeth sydd ynghlwm a hi o ddefnydd ac o ddiddordeb i chi. Os ydych eisioes gyda cysylltiad efo’r ysgol bydd y wefan yn defnyddiol o safbwynt rhannu gwybodaeth a newyddion am yr hyn sydd yn digwydd yn yr ysgol o ddydd i ddydd.  Efallai nad ydych mor gyfarwydd ag Ysgol Tremeirchion ac eisiau ychydig o wybodaeth am ein hysgol. Mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol am drafodaeth pellach.

A very warm welcome to the Ysgol Tremeirchion website. I trust that you will find the information useful and interesting. If you already know our school then my hope is that you will find the website useful regarding sharing information and news on a day to day basis. On the other hand you may not be familiar with Ysgol Tremeirchion and want to find out more about our school. Please feel free to contact the school if you would like any further discussion.

Mr Gethin H Jones
Pennaeth/Headteacher


Newyddion yr Ysgol / School News